Başlangıç » Nedir » Transformasyonel lider kimdir?

Transformasyonel lider kimdir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 16 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Transformasyonel lider kimdir? Organizasyon Yöneticilik

Transformasyonel liderlik, paylaşılan bir vizyona tercüman olmak, düşünsel olarak işgörenleri uyarmak, işgörenlerdeki bireysel farklılıkları izlemek konularında liderin yeteneği olarak karakterize edilmektedir. James M. Burns’e göre transformasyonel liderlik; “liderlerin ve izleyicilerinin birbirini moral ve motivasyon açısından daha yüksek düzeye çıkartma” sürecidir.

Global rekabet için ihtiyaç duyulan karşılıklı bağımlılık ve bütünleşmenin seviyesi, mevcut amaçların normal bir performans seyriyle gerçekleştirildiği transaksiyonel liderliği içeren fakat onun da ötesinde zihinsel olarak uyarıcı, esin veren, gelecek odaklı, çalışanlarının yetkinliklerini bilen, onları uygun işlerde görevlendiren ve güçlendiren liderliğe ihtiyaç duymaktadır.

Kaynak:Prof. Dr. Tahir Akgemci’nin “21. Yüzyılda Liderlik Kavramı ve İş Dünyasına Yansımaları” sunumundan derlenmiştir.2011-05-16