Başlangıç » Nedir » Uygulamada bir parasal birlik hangi unsurları içermelidir?

Uygulamada bir parasal birlik hangi unsurları içermelidir?

Posted by: Ne Nedir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Uygulamada bir parasal birlik hangi unsurları içermelidir? Bankacılık
Üye ülkelerin para politikalarının koordinasyonu,
Ortak rezerv havuzu,
Tek merkez bankası ve para politikasının birlik düzeyinde uluslarüstü bir bağımsız kurum tarafından belirlenmesi.
Kaynak: Doç. Dr. Utku Utkulu (İ.İ.B.F., İktisat Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi), “Avrupa Parasal Birliği Gerçekten bir Optimum Para Sahası mıdır?”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Güz 2005.2010-05-04