20 Şubat 2010

Veda Hutbesinde İnsan Hakları

10 Aralık 1948 de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi incelenecek olursa orada yer alan yaşama hakkı, adalet, özgürlük, eşitlik, gibi kavramların 1400 yıl önce Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Veda Hutbesiyle ele alındığı görülür. Bu yönüyle Veda Hutbesine ilk insan hakları evrensel beyannamesi de denilebilir.
Burada yer alan evrensel mesajlar şöyle sıralayabilir;
Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.
Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.
Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşıdır. Onlara iyi muamele edilecektir. Onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke tasarruf hakları vardır.
İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler.
Servetin bir elde birikmemesi için bütün varislere hisselerine isabet eden meşru hakları verilecektir.
Zina ve aile hayatına zarar verebilecek her şey yasaktır.
Bütün Müslümanlar kardeştir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
Share

Beğenebilirsiniz...