Başlangıç » Nedir » Virgina Henderson'a göre hemşirelik nedir?

Virgina Henderson'a göre hemşirelik nedir?

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Virgina Henderson'a göre hemşirelik nedir? Tıp
Hemşirelik mesleğine büyük katkıları olan Henderson, hemşireliği; “Hemşirenin yegane amacı, hasta olsun olmasın bireyin eğer yeterli gücü, arzusu veya bilgisi olsaydı yardım almadan da yapabileceği, sağlığa ve tedaviye (ya da huzurlu bir ölüme) katkıda bulunan faaliyetlerin yapılmasına yardım etmektir” şeklinde tanımlamaktadır.
V. Hendrerson'un hemşirelik tanımında hemşireliğin sanat yönü ağırlıklı olarak vurgulanmıştır. Güncel hemşirelik anlayışında ise sanat yönüne, hemşire- hasta/sağlıklı birey etkileşimini, bütüncül bir görüşle insanı, çevresini ve sağlık/hastalık durumunda gereksindiği bakımı sistematik yaklaşımla ele alan, bilimsel yönler de eklenmektedir.
Türk Hemşireler Derneği'nin hemşirelik tanımı güncel hemşirelik kavramına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Yakın dönemdeki hemşirelik tanımlarına bakıldığında günümüz hemşireliğinin odağı, rahatsızlık ve hastalık kavramından sağlığa doğru yer değiştirmektedir.
Bu değişimde hemşireliğin amaçları;
Sağlığı korumak, sürdürmek ve yükseltmek,
Ölüm, kayıp, yas/matem gibi stresli durumlarda bireyi ve aileyi desteklemektir.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04