12 Temmuz 2010

Vitaminlerin metabolizmadaki yıkımları

Beslenme
Beslenme

Vitaminlerin metabolizmada­ki yıkımları sonunda açığa çıkan ürünle­ri pratik olarak ölçmek, ileri analitik yön­temleri ve uzun bir analiz sürecini gerek­tirmekte ve bu da pratik olarak da müm­kün olmamakta. Bu nedenle, insan vücu­dundaki vitaminlerin durumunu kesin olarak belirlemek oldukça zor. Vitamin­lerin büyük çoğunluğunun organizmada­ki yarılanma süresinin kısa oluşu, her bi­rinin birden çok son ürüne yıkılması, kan ve değişik dokulardaki dağılımları­nın farklı olması gibi etkenler, bu zorlu­ğun nedenleri arasında yer almakta. Bu yüzden bazı vitaminlerin doğrudan kan ya da dokulardaki düzeylerini ölçmek ye­rine, bir fikir sahibi olmak için, bu vita­minlerin yapılarına katıldıkları enzimle­rin düzeylerine bakılıyor. Bütün bu ger­çeklere karşın, pratikte kolay olması ne­deniyle, vücuttaki vitaminlerin durumunu tam olarak yansıtmasa da vitamin dü­zeylerine çoğunlukla kan örneklerinde bakılmaya devam ediliyor.

Kaynak: Prof. Dr. Cemil Çelik (TÜBİTAK Başkan Danışmanı), “Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri – Vitaminler”,  Bilim ve Teknik, Mart 2005. 

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...