Başlangıç » Nedir » Yargı organları (Mahkemeler)

Yargı organları (Mahkemeler)

Posted by: Faruk ŞENEL 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Yargı organları (Mahkemeler) Hukuk
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğünün Anayasaya aykırılığı konusunda açılabilecek davalara bakar. Ayrıca, yüksek devlet görevlerinde bulunanların görevleriyle ilgili suçlarından doğan ceza davalarına Yüce Divan sıfatı ile bakar.
İdari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri idari mahkemelerdir. Bunlar: İdari Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'dır. İlk derece idari mahkemelerin verdiği hükümleri denetleyen yüksek mahkeme Danıştay'dır.
Askeri Yargıyı da askeri mahkemeler ve denetim mahkemesi olarak Askeri Yargıtay yürütür. Askeri kuruluşlarla ilgili idari uyuşmazlıklar ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından çözümlenir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-17