Başlangıç » Nedir » Yeryüzünde iç kuvvetler

Yeryüzünde iç kuvvetler

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Yeryüzünde iç kuvvetler Coğrafya
İç kuvvetler gücünü, üst ve alt mantodaki sıcaklık ve yoğunluk farklarıyla oluşan konveksiyon akımlarından alır. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan hareketlerin tümüne tektonik hareketler adı verilir. Bunlar kıt'a oluşumu (epirojenez), dağ oluşumu (orojenez), püskürme (volkanizma) ve depremler (seizma) olmak üzere dört gruba ayrılır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-08-11