Başlangıç » Nedir » Yöneticinin yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler nelerdir?

Yöneticinin yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 5 Nisan 2010 Yorum Yaz

Yöneticinin yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler nelerdir? İşletme
Yöneticinin belirttiğimiz özelliklerinin yanı sıra, bir de yerine getirmekle zorunlu olduğu işlevler vardır. Bunlar;
Planlama: İşletmede yapılması gereken işlerin belli bir takvime göre zamanlanmasını içerir.
Organizasyon: Yöneticiler, çalışan ve yapılacak işleri uygun bir şekilde gruplar. Koordinasyon ise insanların çabalarını birleştirmeyi, zaman bakımından ayarlamayı, ortaklaşa amaca varmak için faaliyetleri birbirinin ardısıra düzenlemelerini ve birbirlerini bütünlemelerini sağlar.
Sevk ve İdare: Yönetici, çalışanlara hangi işleri ne kadar zamanda ve nasıl yapmaları gerektiğini bildirir. Yönetici sevk ve idare fonksiyonunda astlarını, çalışmalarını istekli sürdürmeleri için teşvik eder.
Denetim: İşletmenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Eğer amaçlara ulaşılmamışsa bunun nedenlerini araştırır. Daha sonra da aksaklıkları önleme yöntemleri belirlenir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi:


2010-04-05