Başlangıç » Nedir » Yüce Divan Nedir?

Yüce Divan Nedir?

Posted by: Faruk ŞENEL 7 Ocak 2015 Yorum Yaz

Yüce Divan Nedir? Hukuk Siyaset

Yüce Divan; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılamaya yetkili yüksek mahkemedir. Anayasa’nın 148. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Yüce Divan sıfatını Anayasa Mahkemesi kullanır ve gerektiğinde Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüce Divan sıfatıyla toplanır.
Yüce Divan kararları Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.
Yüce Divan’da savcılık görevini Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ya da yardımcısı yapar.

Kaynak: Wikipedia


2015-01-07