Başlangıç » Nedir » Yurt içi alımlar nedir?

Yurt içi alımlar nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Ekim 2010 Yorum Yaz

Yurt içi alımlar nedir? Ticaret
İşlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yan mamul, mamul ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğ'in 5 inci maddesi hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebilir. DİİB kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.
DİİB kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştiğinin belgelenmesini müteakip, bu Tebliğin 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla süresi sona eren DİİB kapsamında da Toprak
Mahsulleri Ofisi'nden yurt içi alım yapılabilir.
Kaynak: “Ödeme Şekilleri Bilgi Bankası Terimler” pdf. Dök., Bartas Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 01/05/2010.


2010-10-05