Başlangıç » Nedir » Kıyam bi nefsihi nedir?

Kıyam bi nefsihi nedir?

Posted by: Sedat Aslan 9 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Kıyam bi nefsihi nedir? İlahiyat

“Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. Allah kendiliğinden vardır. Var olmak için bir yaratıcıya, bir yere, bir zamana, bir sebebe muhtaç değildir. Başkasına muhtaç olmak (kıyâm bi-gayrihî), Allah hakkında düşünülemez. Kur'ân-ı Kerîm'de bu sıfatla ilgili olarak şöyle buyurulur: “De ki: O Allah birdir. O, sameddir (başkasına ihtiyaç duymayandır)…” (el-İhlâs 112/1-2)

Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali2011-05-09