Başlangıç » Etiket Arşivi Akışkanlar

Tag Archives: Akışkanlar

Üniform akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akımlarda yatağın eksenine dik ıslak en kesit alanları birbirinin aynı ise, her en kesitten geçen sıvının ortalama hızları birbirine eşit olduğu zaman akım üniform olur. ...

Borularda laminer akış hali

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kesitte cidardan eksene doğru hız artmaktadır. Değişme paraboloiddir. Kesitte cidardan eksene doğru sürtünme gerilmesi azalmaktadır. Değişim doğrusaldır. Birim boru boyunca oluşan basınç düşmesi değerinin artması hızında artmasına sebep olmaktadı...

Türbülanslı akım hali

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Küçük hızlarda akımın laminer kaldığı, büyük hızlarda ise akımın türbülanslı hale geçtiği kesin olarak bilinmekte ve cidarın hemen yakınındaki bölgede hız çok küçük (cidarda sıfır) olup ince bir tabaka halinde tüm cidarı sıvayan bir bölgede akım lami...

Türbülanslı akımlarda çekirdek bölgesi

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Cidardan uzaklaştıkça viskoz alt tabakanın üzerinde türbülansın etkisi hakim olur ve viskoz kayma gerilmesi ihmal edilecek kadar azalır. Viskoz alt tabakadan türbülansın etkisinin hakim olduğu çekirdek bölgesine geçişte, “geçiş bölgesi” hem viskoz ka...

Hidrolik cilalı cidar veya hidrolik cilalı boru nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Pürüzlülükler viskoz alt tabaka tarafından tamamen sıvanır (pürüz yüksekliği viskoz alt tabaka içersinde batık haldedir). O halde çekirdek bölgesindeki akımın cidar pürüzlülüğü ile teması olmamaktadır. Akım sanki cilalı bir cidar içerisinde cereyan e...

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak elde ettiği ampirik bilgileri teori üzerine oturtamadığından çok sı...

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile ilgilenir. Hidrodinamik: Hareket halindeki akışkanın hız ve ivmeleri ile akışkana etkiyen ...

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan üniform akış Permanant olmayan üniform olmayan akış Permanant olan üniform olmayan akış Kaynak: Yrd. Doç. Dr. ...

Pürüzlü cidar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçekte cilalı bir cidar mevcut olmayıp her cidarın pürüzlülüğü vardır. Yükseklikleri ks olan elemanların sık bir şekilde boru cidarına yapıştığını düşünelim. Böylece boru cidar pürüzlenmiş olacaktır. Pratikte her malzemenin kendi pürüzlülüğü vardır...