Günlük Arşiv: Eylül 17, 2018

Dil Bilgisi

Evrim Nedir?

Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.

Dil Bilgisi

Sanal Nedir?

Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî.

Dil Bilgisi

Magazin Nedir?

Çoğunluğu ilgilendirecek, çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayın.

Dil Bilgisi

Mekanizma Nedir?

Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek.

Dil Bilgisi

Vekil Nedir?

Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.

Dil Bilgisi

Piton Nedir?

Boagillerden, Afrika ve Asya’da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python).