Günlük Arşiv: Kasım 2, 2018

Dil Bilgisi

Sayı Nedir?

Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz.

Dil Bilgisi

Telefon Nedir?

Belirli bir uzaklıktaki konuşmaları ileten ve yansıtan elektrik tesisatının bütünü.

Dil Bilgisi

Vefa Nedir?

Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı.

Dil Bilgisi

Eh Nedir?

Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır.

Dil Bilgisi

Otopark Nedir?

Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer.