Monthly Archive: Kasım 2019

Tıp

Lenfoma Nedir?

Lenfoma Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

Tarih

Toga Nedir?

Toga  Roma vatandaşlarının elbiselerine verilen ad. 

Tıp

Apati Nedir?

Apati Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.

Kimya

Kaba formül Nedir?

Kaba formül Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.

Tarih

Höyük (İng Mound) Nedir?

Höyük (İng Mound)  Düzlük ovalar ve platolarda görülen, tepe biçiminde ancak insan eliyle yapılmış, kültürel katmanlardan oluşan yerleşim alanlarına verilen...

Tarih

Civitas Senatus Nedir?

Cıvıtas Senatus  Roma İmparatorluğu’nda, kent sınırları içinde hukuken örgütlenmiş özgür insanlar  kuruluna verilen ad. 

Kimya

Kimyasal formül Nedir?

Kimyasal formül Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli.

Tarih

Gerusia Nedir?

Gerusıa  Sparta’da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad.

Kimya

Kaynama noktası Nedir?

Kaynama noktası Bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.