Monthly Archive: Aralık 2019

Tıp

Karina Nedir?

Karina Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.

Otomotiv

Motor iç gücü Nedir?

Motor iç gücü  Silindirlere girmiş olan karışımın yanması ile meydana gelen ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesi, motorun silindirleri içinde olmaktadır....

Kimya

Plazma Nedir?

Plazma Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve elektronlarına ayrışması sonucu oluşan akışkan madde.

Tıp

Efervesan Nedir?

Efervesan Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.

Tarih

Curia Nedir?

Curıa  Latince kelime anlamı ‘kardeşler topluluğu’dur. Roma İmparatorluğu’nda yerel meclis anlamında kullanıldığı gibi, Roma’nın krallık döneminde de ‘Populus Romanus’u oluşturan...