Başlangıç » Nedir » Alevle toz püskürtme ve ergitme işlemi

Alevle toz püskürtme ve ergitme işlemi

Posted by: Ne Nedir 13 Ağustos 2011 Yorum Yaz

Alevle toz püskürtme ve ergitme işlemi Malzeme Metalürji
Alev ile püskürtme yönteminde toz, tel veya çubuk biçiminde olabilen kaplama malzemelerini ergitmek için gerekli olan ısı kaynağı yanıcı gazlar ile elde edilmektedir. Yanıcı gaz genellikle asetilen olup düşük ergime noktasına sahip malzemeler için bazen propan ve ince tozların püskürtülmesi durumunda hidrojen de kullanılmaktadır.
Mikro-pülverize toz alaşımları oksijen ile vakum yapılarak oksi-asetilen alevi ortasından kaplanacak yüzeye püskürtülür. Kaplama esnasında parçanın sıcaklığı 200 °C’yi geçmeyeceğinden soğuk sistem olarak adlandırılır. Alev sıcaklığı yaklaşık 3300 °C civarındadır. Yapışma mekaniktir. Kaplama kalınlığı püskürtülecek malzemenin ve iş parçasının şekline bağlı olarak 0,005 ile 2,5 mm arasında değişmektedir. Ancak sıcak toz püskürtme tekniğinde ise kaplanacak parçaya 300 °C’yi bulan ön tav uygulanır. Metal tozları yüzeye püskürtüldükten sonra tekrar ısı uygulanarak ergitme ve difüzyon yolu ile kaplanacak malzemeye bağlanma sağlanır. Sistem, yanıcı, yakıcı gazlar ve bu gazların kontrolünü sağlayan kontrol ünitesi, hava besleme ünitesi, toz besleme ünitesi, nozul (malzeme cinsine göre değişmektedir) ve püskürtme tabancasından oluşmaktadır.
Kaynak: Abdullah Demir’in “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” (Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009) konulu doktora tezinden yararlanılmıştır.2011-08-13