Tagged: Metalürji

Malzeme

Temel litografi teknikleri

Elektron demet litografisi Derin UV litografisi X-Işını litografisi 2 ve 3 boyutlu Nano baskı litografisi Mikro-temas baskı litografisi Atom litografisi...

Malzeme

Elektrolitik kaplama

Bir malzemenin elektrot olarak bağlanıp elektrik akımı kaplanması · Temelde bir kaplama prosesidir. Korozyona dayanım, dekoratif uygulama ve fiziksel özelliklerin...

Malzeme

Daldırma veya döndürme ile kaplama

· Kaplanacak malzeme sıvı olmalı (düşük maliyetli proses). · Malzeme kompozisyon ve kimyasal yapısını bozan vakum, yüksek sıcaklık gibi proseslere...

Malzeme

Termal plazma türleri

A) Plazma Sprey (PS),  B) Yüksek Hızlı Oksijen Yakıtlı (HVOF) Plazma C) Püskürtme, patlamalı püskürtme (DG) D) Electrik Ark Sprey...

Malzeme

CVD İşleminin Temel Basamakları

(a) Kimyasal madde buharının yüzeye taşınması. (b) Kimyasal buharın yüzeye absorbe olması. (c) Yüzeyde heterojen reaksiyon. (d) Büyümenin olacağı yüzey...

Malzeme

Kimyasal Buhar Depozisyonu (CVD)

CVD bir kimyasal reaksiyon prosesidir. Bir veya birden fazla gazın sıcak bir altlık üzerinde ayrışarak kararlı bir katı ürün oluşturması....

Malzeme

Fiziksel Buhar Depozisyonu (PVD)

PVD ile daha çok geçiş metallerinin nitrürleri üretilir. TiN, TiCN, TiBN ve TiAlN nitrürleri PVD ile kaplandığı gibi CVD ile...

Malzeme

Buhar Biriktirme nedir?

Bir kaynaktan transfer edilen malzemenin kimyasal kompozisyonunun kontrol altına alınarak bir altlık üzerine biriktirilmesidir. Kaynak: Prof. Dr. Hatem Akbulut’un “Nano...