11 Ağustos 2010

Avrupa Birliği Komisyonu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Teknik Müktesebat Kapsamında Oluşturulan Çalışma Grubu / Komitelere katılım sağlanılmakta mıdır?

Denizcilik
Denizcilik
Genel Müdürlüğümüz çalışma alanı kapsamında olan 2003/44/EC no’lu Direktif ile revize edilen 94/25/EC no’lu Direktifin 6a) maddesine göre oluşturulan Daimi Komite’ye ve “Uzmanlar Grubu”na katılım sağlanmaktadır. Ayrıca ayrıştırılmış balast petrol tankerlerinin balast boşluklarının tonilato ölçülmesi ile ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili oluşturulan Komite’ye de katılım sağlanması düşünülmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...