11 Ağustos 2010

Balıkçı gemisi ile yolcu taşınabilir mi?

Denizcilik
Denizcilik
Balık avlama ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı işlerini birlikte yapan bir gemi cinsi tanımı mevzuatımızda mevcut değildir. Bir geminin ticari amaçla yolcu taşıyabilmesi için cinsinin, AB uyumlu gemi cins ve tanımlamalarına ilişkin 29/04/2004 tarihli 1144 sayılı Müsteşarlığımız talimatında yer alan 35 kod numaralı “Yolcu Gemileri” başlığı atında yer alan gemi cinslerinden (yolcu gemisi, yolcu motoru, gezinti (tenezzüh) gemisi, vb.) birisi olması gerekmektedir. Balıkçı gemisi kayıtlarının bu cinslerden birine değiştirilebilmesi için tadilat ile dönüştürüleceği gemi cinsinin mevzuatımızda yer alan özelliklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Daha sonra cins değişimi talebi değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde gemi yeniden belgelendirilebilir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...