Başlangıç » Nedir » Bilişim otobanı (Information superhighway) nedir?

Bilişim otobanı (Information superhighway) nedir?

Posted by: UBilişim 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Bilişim otobanı (Information superhighway) nedir? Bilişim
Bilgisayarların birbirlerinden uzak olmaları iletişim kuramamaları anlamına gel­mez. Bilgisayarlar birbirlerine kablolu ya da kablosuz bağlanabilirler. Şu andaki bilgisayar ağları daha çok metin ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Bilgisayarın, uzaktaki bilgisayarlar ile bağlantısı var ise o bilgisayar­lar ile iletişim kurulabilir. Bilgisayarı olan bir kişiye bilgisayarınızdan elektronik mektup/posta (e-mail) yazarak, veri hatları yardımı ile bir resminizi de ekleye­rek gönderebilirsiniz. Ancak, arkadaşınızla ses ve hareketli görüntü yüklü bir mesaj yollamak isterseniz, bu çok büyük miktarlarda veri demektir ve bu iletişim hatları ile hemen hemen olanaksızdır. Metin, ses ve görüntüyü aynı anda gönderebilecek yüksek kapasiteli iletişim hatlarına gereksinim vardır. Tüm bu sayılanlar aynı anda taşıyabilen hatlara bilişim otobanları denir. Bu iletişim hatlarının ku­rulması ile kişiler birbirlerine ses, görüntü ve metin içeren çoklu ortam mektupları yazabilir. Bilişim otobanlarının yaygınlaşması ile internet kullanımı da ko­laylaşarak yaygınlaşacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.2010-03-17