Kategori: Nedir

Hukuk

Sayıştay Nedir?

Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat

Hukuk

Arsa payı Nedir?

Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.

Otomotiv

Güç stroku Nedir?

Güç stroku  Güç stroku, pistonun üst ölü noktadan alt ölü noktaya yaptığı harekettir.