Kategori: Nedir

Hukuk

Avans Nedir?

Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

Hukuk

ihya Nedir?

Yeniden canlandırma, çok iyi duruma getirme,geliştirme, güçlendirme.

Hukuk

Mecâri Nedir?

Su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar

Hukuk

ketmi verese Nedir?

mirasçılığın gizlenmesi: Hasımlı veraset ilamı alınmak üzere açılacak bir dava ile, miras bırakanın tüm mirasçılarının belirlenmesi ve davacının bu mirasçılar...

Hukuk

Yayım Nedir?

Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.Yayma işi.