Başlangıç » Nedir » Değer nasıl oluşur?

Değer nasıl oluşur?

Posted by: Sedat Aslan 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Değer nasıl oluşur? İlahiyat
İnsanın eylem ve davranışlarına yön veren değerlerin bir kısmı insanın kendi varlık yapısında bulunur. İnsan onları doğuştan getirir. Bazı değerler ise toplum ve kültür çevresinde bulunan değerlerdir. Bu değerler insanın doğuştan getirdiği değerlerin etkisiyle oluşmuş maddi-manevi kültür kalıplarıdır.
Doğuştan gelen değerler dini ve ahlaki değerlerdir. Bunlar olumlu ya da olumsuz olarak evrensellik arz eder. İnanma, bağlanma, itaat etme, saygı duyma, merhametli olma, yardımsever olma vb. gibi değerler her çağda ve toplumda aynı anlamı taşır. Yalancılık, haksızlık ve zulüm de her yerde olumsuzluğu ifade eder.
Dini ve ahlaki değerlerin yönettiği eylemlerle toplumda oluşmuş maddi-manevi kültür kalıpları şeklinde ortaya çıkan değerler ise evrensel değillerdir. Bunlar milletten millete, kültürden kültüre değişiklik arz eder. Bu değerlere göre gerçekleştirilen eylemler toplumlar arasında yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Yani bir toplumda bir değere göre yapılan ve hoşa giden bir eylem başka toplumlarca benimsenmeyebilir ve hoş karşılanmayabilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-03-13