Başlangıç » Nedir » Eğitim sistemindeki sorunlar

Eğitim sistemindeki sorunlar

Posted by: Ne Nedir 5 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Eğitim sistemindeki sorunlar Eğitim Teknoloji
İlk, orta ve yüksek öğretimi kapsayan eğitim sistemimizin sorunları ve niteliğin gerektiği şekilde yükseltilememesinin nedenleri ile ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan bazı tespitler:
·         Eğitime ayrılan kaynakların yeterli düzeyde artırılamaması ve mevcut kaynakların etkili ve yerinde kullanılamaması,
·         İlk ve ortaöğretimde kalabalık sınıfların bulunduğu il ve bölgelerde, derslik başına düşen öğrenci sayısının aşağıya çekilmesinde yetersizlikler,
·         Eğitim kurumlarında büyük şehir-küçük şehir ve kır-kent arasında eğitimde kalite farklılıklarının sürmesi,
·         Eğitim kurumlarında var olan ders araç-gereçlerindeki donanım yetersizliği ve var olan araç-gereçlerin etkin kullanımındaki yetersizlik,
·         Üniversite giriş sisteminden kaynaklanan sorunlar,
·         Özellikle okul öncesi eğitimde ve yükseköğretimde olmak üzere, okullaşma oranlarının düşüklüğü,
·         Yükseköğretim kurumları arasındaki önemli nitelik farklılıkları,
·         Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının mesleki, ekonomik ve yönetsel koşullarının yetersizliği,
·         Eğitim sektöründe profesyonel, vizyon sahibi yönetici yetersizliği,
·         Üniversite yönetim sistemindeki yetersizlikler,
·         Eğitimciler arasında iletişim, işbirliği ve mesleki dayanışma yetersizliği,
·         Eğitim reformlarının uzun soluklu bir gelişmeyi gerektirmesine karşın eğitimde kurumsal, kesintisiz, sürdürülebilir ARGE ve ARGE'ye dayalı reform çalışmalarının yetersizliği,
·         Eğitim mevzuatı, öğretim programları, öğretmen eğitimi ve öğretim materyallerinin eleştirel düşünme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme gibi öğrenci merkezli yaklaşımın amaçladığı tutum ve becerileri desteklememesi.
Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.2011-07-05