Başlangıç » Nedir » Esaslı Tadilat nedir?

Esaslı Tadilat nedir?

Posted by: Ne Nedir 5 Eylül 2011 Yorum Yaz

Esaslı Tadilat nedir? Şehircilik
Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-05