12 Temmuz 2010

Esneme egzersizleri

Egzersiz
Egzersiz

Genel olarak germe hareketlerinin tümü esne­meyi kapsar. Esneme, yalnızca bedeni zinde tut­mak için yapılan bir etkinlik türü. Çoğu zaman eg­zersizin ısınma ve soğuma bölümü olarak yapılır. Isınma, egzersiz öncesi, kas ısısının artırılarak kas­ların egzersize hazır duruma getirilmesi. Isınan kas, boy olarak %20 daha fazla esneyebilir, oksi­jeni kullanma kapasitesi artar. Isınmayla birlikte kalp atım sayısı artmaya başlar, solunum sistemi daha verimli çalışır. Böylece kaslara daha fazla ok­sijen ve besin taşınır. Ayrıca eklemler için de es­neklik sağlanarak olası sakatlanmaların önüne ge­çilir.

Esneme iki aşamalı olarak yapılabilir. Önce ko­lay hareketlerle başlanır. Belli bir süre ve vücudun fiziksel durumuna göre egzersizlere devam edilir. Belli bir aşamaya gelince hareketler kolaylaşmaya başlar. Bu durumda gelişmiş ve daha kompleks hareketlere geçilir.

Basit germe hareketlerine, yavaş bir tempoda çok güçlü olmayan kasma hareketleriyle başlana­bilir. Kaslar 5-10 saniye kasılır, sonra yavaş biçimde gevşetilir. Böylece kaslarda oluşabilecek yara­lanmalar da önlenir. Basit germe, genel olarak es­nekliği, kas gerginliğinin azalmasını ve bağların sıkılaşmasını sağlar. Gelişmiş germe hareketlerini uygulayabilmek için, bedenin kas yapısının belli bir seviyede olması gerekir. Bunlar basit germeye genel olarak benzer. Yalnızca germeyi acı duyuncaya kadar yapmak gerekir. Hatta kaslar izin verdiği sürece aşırı germe bile yapılabilir. Germe ya­parken vücudun sınırları zorlanmamalı, nefes alımı yavaş, kontrollü, ritmik ve belli bir zaman aralıkla­rı içinde olmalı. Germe, bedenin form ve yorgun­luk durumuna göre istenildiği kadar yapabilir. Günlük işlerin daha kolay yapılmasını sağlanır. Si­nirli ve stresli zamanlarda germe hareketleri yap­mak aşırı zorlamalara neden olacağından, rahat zamanlarda yapmak daha doğru. Germe hareket­leri egzersiz olarak kabul edilmiyor. Egzersiz ola­rak kabul edilebilmesi için kalp atım sayısını belli bir seviyede çalıştırmak gerekir.

Kaynak: Bülent Gözcelioğlu, “Evde Egzersiz”, Bilim ve Teknik, Haziran 2004. 

Share

Beğenebilirsiniz...