Başlangıç » Nedir » Etik ilkelerinin geliştirilmesinde hangi temel yaklaşımlar vardır?

Etik ilkelerinin geliştirilmesinde hangi temel yaklaşımlar vardır?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Etik ilkelerinin geliştirilmesinde hangi temel yaklaşımlar vardır? İşletme
En çok tartışılan konuların başında etik ilkelerinin hangi ölçütlere göre geliştirileceği gelir. Etik sorunların zaten tartışmalı ve belirsiz durumlarda ortaya çıkması da bu ilkelerin hangi esaslara dayalı olması gerektiği sorununu vurgular. Bu konu da temel alınan yaklaşımlar,
Hakkaniyet İlkesi: Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasına odaklaşır.
İnsan Hakları İlkesi: Bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel insan hakları üzerinde odaklaşır.
Faydacılık İlkesi: Herkes için en iyi olacağı kararının verilmesini yüklenir.
Bireysellik İlkesi: Bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını artırmak olduğunu vurgular.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-03