Gıda Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler nelerdir?

Beslenme
Beslenme

Gıda güvenliğini etkileyen tüm tehlikeler,

· biyolojik,

kimyasal,

fiziksel bulaşmalardan

üretim sırasındaki bazı hatalı uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Biyolojik Tehlikeler;

parazitler

bakteriler

virüsler

küfler

algler ve prionlardır

özellikle hayvansal kökenli besinler birçok hastalık etkeninin gelişebilmesi için elverişli bir ortam oluşturmaktadırlar.

Kimyasal Tehlikeler ve Kaynakları

Tehlike Kaynak

Pestisitler   İlaçlamalar

Kimyasal kalıntılar Temizlik sonrası yetersiz durulama

Ambalaj   Ambalaj üretiminde kullanılan kimyasal maddeler

Yağ bulaşmaları   Ekipmanlarda kullanılan yağlar

Organik klorlu maddeler  Klorlama

Nitrat, nitrit amonyum Su

ğır metaller Su

Kimyasal katkı maddeleri   Gereğinden fazla katkı maddesi kullanımı ve yanlış katkı maddelerinin kullanımı

Kimyasal bulaşma Ambalaj, ekipman, ambalaj malzemesi,

Çevre, hava  

Fiziksel Tehlikeler ve Kaynakları

Fiziksel Tehlike   Kaynak

Cam parçası   Lambalar, Pencereler, Cam şişe vb.

Metal parçaları Ekipman, Personel,

Ambalaj   Ambalajların temizliği

Saç, Tırnak, Kıl, tüy   Personel ve ekipman

Haşereler,   Bina ,ekipman, Pest kontrol

Taş, kum tahta,plastik vb Ambalaj ekipman ve bina

Toz Hava, bina ekipman

Kaynak:Türkiye’de Gıda Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler (Makale), Prof. Dr. Ümit GürbüzSelçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...