Başlangıç » Nedir » Gıda Hizmetleri hangi Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir?

Gıda Hizmetleri hangi Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir?

Posted by: Tuncay Demir 8 Ocak 2010 Yorum Yaz

Gıda Hizmetleri hangi Bakanlıklar tarafından yürütülmektedir? Beslenme Gıda
Bilindiği gibi, gıda hizmetleri ile ilgili olarak 5179 Sayılı “Gıdaların Üre­timi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayı­lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun çerçevesinde;
Doğal kaynak, doğal maden, içme, tıbbi sular ile işlenmiş içme, işlen­miş kaynak ve işlenmiş maden suyu üretimi, uygun şekilde ambalajlanma­sı ve satış esaslarına ilişkin hizmetler ile enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, tıbbi amaçlı bebek mamaları ile ilaç olarak kullanımı bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmış ancak reçeteye tabi olmayan ürünlerin üretim, ithalat, ihracat ve denetimine ilişkin hizmetler Bakanlı­ğımızca yürütülmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda gerektiğinde müdahale hakkı ve genel sağlığın korunması ve hijyen ile ilgili olarak diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.
Kendi doğasında bulunmayan herhangi bir katkı maddesi ilave edilen doğal kaynak, doğal maden, içme ile işlenmiş içme, işlenmiş kaynak, iş­lenmiş maden suyu ve yapay sodaların üretimi, uygun şekilde ambalajlan­ması ve satış esaslarına ilişkin hizmetler ile takviye edici gıdalar ve bebek mamalarının üretim, ithalat, ihracat ve denetimine ilişkin hizmetler, ayrı­ca, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim izni, gıda sicili, tescil, istihdam, laboratuar kuruluş izni, ithalat ve ihracat izinleri, piyasa gözetimi ve denetimi (gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerinin denetimi) gibi hizmetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.
Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.2010-01-08