Başlangıç » Nedir » Hidrojen enerjisi ekonomisi

Hidrojen enerjisi ekonomisi

Posted by: Ne Nedir 22 Nisan 2011 Yorum Yaz

Hidrojen enerjisi ekonomisi Alternatif Enerji Kaynakları
Karbonsuzlaştırmaya yönelik eğilim, birçok enerji tahmincisinin, hidrojenin gelecekte yakıt tercihi olacağı iddiasını yansıtmaktadır. Bu tahminciler, güç tesislerinin ve motorlu araçların, hidrojenle çalışacağına inanmaktadırlar. Ortaya çıkan ekonomiler, hidrojene dayalı olacak ve hidrojen ekonomileri olarak adlandırılacaktır. Hidrojen ekonomisi kavramı yeni değildir. Ulusal ekonomiyi sürükleyen önemli bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin kullanımı, ilk defa 20. yy’ın ortalarında büyük ölçekli nükleer elektrik üretme kapasitesinin kabul edilmesinde tamamlayıcı olarak keşfedilmiştir. Küresel ısınmayla ilgili kaygılar ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma isteği, hidrojenin yakıt olarak kullanımına ilişkin ilgiyi canlandırmıştır (Fanchi, 2005: 143).
1974 yılında, hidrojen ekonomisi üzerine düzenlenen ilk konferans olan Hidrojen Ekonomisi Miami Enerji Konferansı (THEME) esnasında, hidrojen enerji sisteminin zamanı gelmiş bir fikir olduğu üzerine görüş birliğine varılmış ve toplantı, hidrojen enerjisi üzerine resmi bir kuruluşun gerekip gerekmediği konusuna gelmiştir. Yapılan tartışmalar sonucunda, aynı yılın sonlarına doğru, “Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kurumu” kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır (Veziroğlu, 2000: 1143).
THEME konferansından önce, bir enerji kaynağı olarak hidrojen enerjisi üzerine fazla eğilinilmemiştir. “Hidrojen enerjisi”, “hidrojen ekonomisi”, “hidrojen enerji sistemi” gibi kavramlar, enerji uzmanlarının büyük kısmı için bile bir anlam ifade etmemekteydi. Bugün ise bu kelimeler artık iyi bilinmektedir ve kabul edilmiş durumdadır. Sadece bilim adamları ve mühendisler değil, geniş halk kitleleleri bile bu kavramlarla karşılaşmaktadırlar. Popüler basında, hidrojenin geleceğin yakıtı olması, çevre için sağlayacağı faydalar ve hidrojen enerjisi teknolojilerinde yapılan çalışmalar hakkında daha fazla makale ve kitap göze çarpmaktadır (Veziroğlu, 2000: 1145).
Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kurumu’nun ilk faaliyetlerinden biri, Hidrojen Enerjisi topluluğu için bir platform sunacak olan, Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansları’nı (WHEC) düzenlemek olmuştur (Momirlan ve Veziroğlu, 2002: 162-163). Dünyanın birçok ülkesinde yapılan, WHEC konferanslarının sonuncusu Fransa Lyon’da 2006 yılında gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: Araş. Gör. Özgür Aslan’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.283-298) yayımlanan “Hidrojen Ekonomisine Doğru” konulu makalesinden derlenmiştir.2011-04-22