Başlangıç » Nedir » İktisat eğitimi kişiye ne kazandırır?

İktisat eğitimi kişiye ne kazandırır?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

İktisat eğitimi kişiye ne kazandırır? İktisat
İktisat eğitimi; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; teorik bilgimiz ışığında iktisadi sorunlara çözüm yolları bulabilmemize yardımcı olur. İktisat eğitimi, ülkemizdeki ve dünyadaki politik ve toplumsal gelişmeleri kavramamızı ve fakirlik, azgelişmişlik, çevre gibi konulara duyarlı olmamızı sağlar. İktisat eğitimi sayesinde, hükümetlerin izlediği politikaları daha iyi anlarız.
Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Web Sitesi.


2010-02-20