Başlangıç » Nedir » İl İdare Kurulu

İl İdare Kurulu

Posted by: Ne Nedir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

İl İdare Kurulu Siyaset
İl genel yönetiminde valiye yardımcı olan bir organdır. İl idare kurulu,
Valinin başkanlığında,
Hukuk İşleri Müdürü,
Defterdar,
Milli Eğitim Müdürü,
Bayındırlık ve İskan Müdürü,
Sağlık Müdürü,
Tarım ve Köy İşleri Müdürü’nden
oluşmaktadır. Bu kurula valinin yetkilendirmesi halinde vali yardımcısı da başkanlık edebilir. İl idare kurulunda üye olmayan il müdürleri kendi kuruluşlarına ait işlerin görüşülmesinde üye sıfatı ile çağrılarak o iş hakkında gerekli açıklamalarda bulunurlar ve oylamaya katılırlar. İlçe kurulması ve kaldırılması, ilçenin başka bir ile bağlanması, sınırlarının değiştirilmesi konularında il idare kurulunun görüşü alınmaktadır. Ayrıca, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi; yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi; köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılmasında il idare kurulunun görüşüne başvurulmaktadır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-17