Başlangıç » Nedir » İnsancıl/Hümanistik yaklaşım

İnsancıl/Hümanistik yaklaşım

Posted by: Aslıhan DEMİR 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

İnsancıl/Hümanistik yaklaşım Psikoloji
Rogers ve çalışma arkadaşları, insanlığın gelişiminde psikolojik buluşlardan yararlanılabileceği inancını taşırlar. Gelişimin, insan davranışlarını kontrol altına alarak değil de, bireyi özgürlüğe, yaratıcılığa doğru sevk ederek yapılacağını savunurlar. İnsancıl yaklaşım, bilimin amaç değil, bir araç olabileceğini vurgulamıştır. Bu yaklaşım, bireyin kişisel dünya görüşü ve olayları yorumlamasıyla ilgilidir. Bir bireyin başlıca güdüsel gücü, gelişmeye ve kendini gerçekleştirmeye yönelik eğilimidir. Bireyin potansiyelinin geliştirilmesine verdiği önem nedeniyle insancıl yaklaşım, etkileşim gruplarıyla, değişik türde “bilinç alanını genişletme” yöntemleriyle ve mistik deneyimlerle yakından bağlantılıdır. Bu alanda Rogers dışında Kelley, Maslow da çalışmalar yapmıştır.
Kaynak: Prof. Dr. Sezen Ünlü, Editör: Prof. Dr. Ayhan Hakan, “Psikoloji”, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1288, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:710, ISBN 975-06-0033-9, 2001.2010-05-04