Başlangıç » Nedir » Karar verme modeli (Vroom ve Yetton)

Karar verme modeli (Vroom ve Yetton)

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 30 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Karar verme modeli (Vroom ve Yetton) Organizasyon Yöneticilik

•          Modele göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir.

•          Vroom ve Yetton beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir.

•          Bu kurama göre, tek bir tarz karar verme yerine durumun gerektirdiği şekilde karar vermek etkililiği belirlemektedir.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).


2011-05-30