Başlangıç » Nedir » Kimya biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kimya biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Posted by: Ne Nedir 29 Mart 2010 Yorum Yaz

Kimya biliminin tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz? Bilim
Antik Yunanda kimyanın temel kavramları olan element ve atom üzerinde duruldu. Daha sonraki dönemlerde damıtma, çözündürme, kristalleşme, kavurma v.s. gibi kimya teknikleri kullanıldı. Ancak bunlar kimyacılar değil, simyacılar idi.
16. yüzyılda Fizikte olduğu gibi Kimya alanında da deneysel metotlar savunulmaya başlandı. 17.yüzyılda deneysel çalışmalarla önemli buluşlara ulaşıldı. 18. yüzyılda birçok yeni metalin varlığı ortaya çıkarıldı ve pek çok bileşik bulundu. Modern Kimyanın kurucusu Lavoisier, terazi ölçme sistemi ile bazı Kimya yasalarına ulaştı.
19. yüzyılda Lavoisier’in temelini attığı Genel Kimya kuruldu. Isıl kimyası ve fiziksel kimya alanları da gelişti. Birçok buluş ve yasanın yanı sıra Mendeleyev, kimya elementlerini sınıflandırdı. Kimya sanayi gelişmeye başladı. Analitik ve Organik Kimyada ana kavramlar ortaya kondu.
20. yüzyılda kimya artık uzmanlık alanlarına ayrıldı: organik, anorganik, fiziksel kimya, biyokimya, molekül kimyası gibi. Çeşitli adlar altında modern kimyada görülen bu gelişim, kimya teknik ve sanayinde de önemli gelişmelere yol açtı. Günümüzde sanayileşmenin kirletip yok ettiği doğayı kurtarma çabalarında kimyaya belki eskisinden daha çok görev düşmektedir.
Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş (Bilim Felsefesi).


2010-03-29