Başlangıç » Nedir » Komütasyon (Commutation) nedir?

Komütasyon (Commutation) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Komütasyon (Commutation) nedir? Sigortacılık
Gerçekleşmiş veya muhtemel sorumluluklara ilişkin olarak, tahmini toplam bedelin, taraflarca ortak karar verilmiş belli bir miktarı üzerinden hemen ödeme yapılarak, gelecekte bu sorumluluklardan doğabilecek tüm ödemelerden kurtulmayı ifade etmektedir ve genellikle sedan şirket ile reasürörler arasında, reasürans sözleşmelerinden doğan borç ilişkisinde söz konusu olmaktadır. Bu terim, aynı zamanda, Gelir / İrat Sigortaları’nda, emeklilik gelirine hak kazanmak üzere yapılan prim ödemelerinin belli bir kısmının, emekliliğe hak kazanıldığı tarihte, ilgili kişi tarafından toplu olarak alınabilmesini sağlayan uygulamayı da ifade etmektedir. Kalan kısım ise, poliçeden yararlanan kişiye emekli aylığı olarak ödenmektedir.
Kaynak: Sigorta Terimleri Sözlüğü, Ozmusul Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 10/05/2010.2010-05-16