Başlangıç » Nedir » Kullanılabilirlik (usability) faktörlerinin alt kriterleri nelerdir?

Kullanılabilirlik (usability) faktörlerinin alt kriterleri nelerdir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 23 Şubat 2010 Yorum Yaz

Kullanılabilirlik (usability) faktörlerinin alt kriterleri nelerdir? Ergonomi
Kullanılabilirlik faktörleri, karakteristiklerine göre şu şekilde alt kriterlere ayrıştırılabilir.
Etkililik (Effectiveness)
· Görevi başarılı bir şekilde tamamlayan kullanıcıların yüzdesi.
Belirli bir sürede tamamlanan görev sayısı.
Kullanıcıların yaptıkları hata sayısı.
Tamamlanan görevlerin ortalama doğruluğu.
Hatalarla etkileşimde başarı oranı.
Etkinlik (Efficiency)
Bir işi yapmak için geçen zaman.
Birim zamanda tamamlanan işler.
Yardım için kullanılan referans sayısı.
Yardım kullanmada harcanan zaman.
Çaba (Fiziksel/Zihinsel iş yükü).
Öğrenme süresi.
Tatmin (Satisfaction)
Kullanıcı tatmininin derecelendirilmiş ölçüsü.
Bir sistemi diğer alternatiflere tercih ettiğini söyleyen kullanıcıların oranı.
Test esnasında sistem hakkında ifade edilen olumlu görüşlerin oranı.
Şikayet sıklığı.
Etkililik, kullanıcıların yaptığı görevlerin tamlığı ve doğruluğu ile ilgilidir. Etkinlik ise bu görevleri yerine getirmek için harcanan kaynaklar ile ilgilidir. Bu kaynaklar kullanıcının etkinliği ile ilgili bilgileri veren zihinsel veya fiziksel çaba olabileceği gibi, zaman veya başka kaynaklar da olabilir. Tatminin ölçüsü, kullanıcıların etkileşim içinde oldukları sistem hakkında verdikleri öznel cevaplardan elde edilir. Kullanıcıların belirttiği görüş, tepki ve davranışları derecelendirilmek suretiyle sayısallaştırılır. Bunun için anket, görüşme ve gözlemlerden yararlanılır.2010-02-23