Başlangıç » Nedir » Manto nedir?

Manto nedir?

Posted by: Ne Nedir 30 Mart 2010 Yorum Yaz

Manto nedir? Jeofizik
Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir.
Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 02/01/2010.2010-03-30