Başlangıç » Nedir » Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir?

Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir? Milli Güvenlik
Milli Güç: Devletin milli menfaatlerini sağlamak için kullanabileceği insan gücü, askeri, psikososyal, coğrafi, politik, ekonomik, bilimsel-teknolojik ve idari güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurlarının toplamıdır.
Milli Bütünlük: “Milli Bütünlük” kavramı “Toprak Bütünlüğü” ile beraber Milli varlığın açıklanmasında belirtilen manevi değerlerden Milli şuura yani kültür bilinci şuurunu, milli birlik ve beraberlik ruhunu, milli ahlak ve fazilet gibi değerler bütünlüğü sağlayan değerler kapsamındadır.
Kaynak: Mehmet Ali Ünal (MEB Personel Genel Md. Şb Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi Ulusal Güvenlik Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-13