Tagged: Milli Güvenlik

Milli Güvenlik

Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir?

Milli Güç: Devletin milli menfaatlerini sağlamak için kullanabileceği insan gücü, askeri, psikososyal, coğrafi, politik, ekonomik, bilimsel-teknolojik ve idari güçlerden oluşan...

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik kavramı nedir?

09 Aralık 1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanununda “Milli Güvenlik devletin, anayasal düzeninin, Milli varlığının ve bütünlüğünün...

Milli Güvenlik

Milli Menfaat ve Milli Hedef nedir?

Milli Menfaat: Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır. Milli Hedef: Elde edilmesi halinde Milli...

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik nedir?

Devletin temel kuruluşunu ve fertlerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel hukuki düzenleme anayasadır.Millet (Ulus) kavramı 1789 Fransız İhtilal’ından sonra ortaya...