Başlangıç » Etiket Arşivi Milli Güvenlik

Tag Archives: Milli Güvenlik

Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Milli Güç: Devletin milli menfaatlerini sağlamak için kullanabileceği insan gücü, askeri, psikososyal, coğrafi, politik, ekonomik, bilimsel-teknolojik ve idari güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurlarının toplamıdır. Milli Bütünlük: “Milli Büt...

Milli Güvenlik kavramı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

09 Aralık 1983 tarih ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanununda “Milli Güvenlik devletin, anayasal düzeninin, Milli varlığının ve bütünlüğünün uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve akdi hukuk...

Milli Menfaat ve Milli Hedef nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Milli Menfaat: Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır. Milli Hedef: Elde edilmesi halinde Milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır. Kaynak: Mehmet Ali Ünal (MEB Personel Genel Md. Şb Md.),...

Türkiye Cumhuriyetinin Milli Menfaatleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Vatan savunması, Bölgede barış, Ekonomik refah, Milli değerlerdir. Milli değerler genellikle sık sık değişmezler ve uzun vadeli hedeflerdir. Gerçekçi ve akılcıdır. Kaynak: Mehmet Ali Ünal (MEB Personel Genel Md. Şb Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Ar...

Milli güç temel ve yardımcı unsurları nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Devletin Milli gücünün temel unsurları; siyasi güç, ekonomik güç, sosyo-kültürel güç ve askeri güçtür. Yardımcı unsurları ise coğrafya, bilim, teknoloji ve tanıtımdır. Kaynak: Mehmet Ali Ünal (MEB Personel Genel Md. Şb Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihler...

Milli Güvenlik nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Devletin temel kuruluşunu ve fertlerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel hukuki düzenleme anayasadır.Millet (Ulus) kavramı 1789 Fransız İhtilal’ından sonra ortaya çıkmıştır. Kaynak: Mehmet Ali Ünal (MEB Personel Genel Md. Şb Md.), 09-20 Şubat 20...