Etiketler: Milli Güvenlik

Milli Güvenlik

Milli Güç ve Milli Bütünlük nedir?

Milli Güç: Devletin milli menfaatlerini sağlamak için kullanabileceği insan gücü, askeri, psikososyal, coğrafi, politik, ekonomik, bilimsel-teknolojik ve idari güçlerden oluşan...

Milli Güvenlik

Milli Menfaat ve Milli Hedef nedir?

Milli Menfaat: Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır. Milli Hedef: Elde edilmesi halinde Milli...

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik nedir?

Devletin temel kuruluşunu ve fertlerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel hukuki düzenleme anayasadır.Millet (Ulus) kavramı 1789 Fransız İhtilal’ından sonra ortaya...