Başlangıç » Nedir » Mobbing'in etkileri nelerdir?

Mobbing'in etkileri nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Mobbing'in etkileri nelerdir? Toplum
Bireye etkileri: İşyerinde psikolojik taciz sürecinde en büyük zarar gören bireydir. Mobbing'in birey üzerinde ekonomik, sosyal etkilerinin yanı sıra fiziksel ve ruhsal sağlığına da etkileri oluyor. Bozulan fiziksel ve ruhsal sağlığın tedavisi için yapılan harcamalar ve bireyin işten ayrılmasıyla kaybolan ekonomik gelir kaybı ve zedelenen sosyal imajla karşı karşıya kalınıyor. İşyerinde dışlanan bireyin, mesleki kimliğini yitirmesinin ardından, depresif davranışları nedeniyle zamanla arkadaşları tarafından da terk ediliyor. Bunları takiben, aile içinde de başarısız ve elindekileri kaybeden kişi olarak algılanan birey kendisini yalnız hissediyor. Tüm bunlar da fiziksel ve ruhsal sağlığın bozulmasına yol açıyor. Depresyon, anlamsız korkular, heyecan, yüksek tansiyon, dikkatsizlik, ellerin titremesi, üşüme, ani sıcak basma duygusu, baş ve sırt ağrıları, bağışıklık sisteminde düşüş, terk edilmişlik duygusu, iştahsızlık, zayıflama, deri döküntüleri vs. gibi daha birçok rahatsızlık yaşanabilir.
İşyerine etkileri: Çalışanın işten ayrılması sonucunda, yeni işe alma ve eğitim masrafları artıyor. Bireyin hastalık mazeretinden dolayı kullandığı hastalık izni maliyetleri de artırarak, verimin düşmesine neden oluyor. Yasal mücadeleler de mali yük getiriyor. Aynı zamanda işletmeler tarafından yaşanan sosyal bedeller de ağır olabiliyor. İşte yaşanılanların dışarıda anlatılması kurumun güvenilirliğini, imajını zedeliyor. Ekip içinde çalışanların durumdan etkilenmesi sonucu performansları düşüyor ve örgüt kültürü değerlerinde çöküş yaşanıyor. İş doyumunun düşmesi, isteksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması, yaşananlara tanık olanların bir gün kendilerinin de aynı durumda kalacağını düşünmeleri güvensiz bir iş ortamı meydana getiriyor.
Topluma ve ülke ekonomisine etkileri: Mobbing'in, genel sağlık problemleri ve sağlık harcamalarında, SSK giderlerinde artış, işsizlik, vergi kayıpları, devletin sağladığı yardım programlarına talebin artması, erken emeklilik isteği, işgücü kaybı gibi toplum hayatına birçok olumsuz etkileri söz konusu. Mutsuz bireyler ve ailelere neden olan mobbing, mesleki yeterliliğini yitirmiş, psikolojisi tükenmiş sağlıksız, boşta gezenlerin oluşturduğu bir toplum yapısını doğurabiliyor.
Kaynak: Muhammed Örtlek (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Uzm.), Mobbing nedir?, Radikal Web Sitesi, 16/03/20082010-03-17