Başlangıç » Nedir » Okulda güvenirlik artırma yolları

Okulda güvenirlik artırma yolları

Posted by: Ne Nedir 11 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Okulda güvenirlik artırma yolları Eğitim Teknoloji
1)    Güvenirliği artırmada en etkili yol, soru sayısını artırmaktır. Böylece birimin değeri küçülerek duyarlılık artar.
2)    Öğrencilerin sınava güdülenmesi,
3)    Ölçme aracını oluşturan soruların açık ve anlaşılır yazılması,
4)    Soruların uygun büyüklükte puntoyla yazılması,
5)    Soruların test formu içerisine düzgün yerleştirilmesi,
6)    Baskı hatalarının olmaması, okunaklı olması vb.
7)    Sınav süresinin yeterli verilmesi,
8)    Sınav ortamının temiz, yeterli düzeyde ısı, aydınlık olması,
9)    Gürültülü bir ortamda olmaması,
10)Öğrencinin kaygı düzeyinin belli bir düzeyde olması,
11)Puanlamanın objektifliği.
Kaynak: Doç. Dr. Selahattin Gelbal’ın “Ölçme ve Değerlendirme” (2007-2008 Bahar) konulu sunumdan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).2011-07-11