Başlangıç » Nedir » Otomobiller kişisel özgürlüğün bir ifadesi midir?

Otomobiller kişisel özgürlüğün bir ifadesi midir?

Posted by: Ne Nedir 19 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Otomobiller kişisel özgürlüğün bir ifadesi midir? Otopark
İkinci dünya savaşından sonra ekonomik refahın artması ve sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kişisel refahın yükselmesine ve giderek daha çok insanın araç sahibi olmasına neden olmuştur. Günümüzde trafikte seyreden araçların %50’sini bireysel araç kullanıcıları başka bir ifadeyle boş vaktinde araçla seyir halinde olan insanlar oluşturmaktadır. Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının oranı giderek düşmüş ve günümüzde trafikteki payı %16’lara gerilemiştir. Toplu taşımayı yaygınlaştırmanın önündeki en büyük kritik eşik noktasını maliyet oluşturmaktadır. Bireysel araç trafiğinin %20’ini toplu taşımaya aktarılması bugün dahi kapasiteleri sınırlarına dayanmış toplu taşıma kapasitesinin iki katına çıkması anlamına gelmektedir.
Kadınların ve genç nüfusun da trafikte giderek çoğalması yakın gelecekte trafikteki otomobil artışını körükleyecektir. Bugün 41 milyon olan binek araç sayısının hesaplanan mevcut verilere göre 2020 yılında 51 milyon binek aracına çıkacağı tespit edilmiştir. Bu her 1000 kişi için 700 ila 750 araç düşeceği ve trafik sorunlarının artacağı anlamına gelmektedir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.2010-08-19