Başlangıç » Nedir » Özel kişi yada kuruluşlarca AIS transponderi kurulmak suretiyle deniz trafiğini izlemek mümkün müdür?

Özel kişi yada kuruluşlarca AIS transponderi kurulmak suretiyle deniz trafiğini izlemek mümkün müdür?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Özel kişi yada kuruluşlarca AIS transponderi kurulmak suretiyle deniz trafiğini izlemek mümkün müdür? Denizcilik
18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik”in Yedinci Bölümü 23. Maddesinin 6 ncı fıkrasındaki “İdarenin izni olmaksızın, gemilerde ve askeri maksatlarla kullanılan AIS transponderleri hariç, kıyıda AIS sistemi kurmak, AIS transponderi ile belirli bir bölgedeki AIS’li gemilerin görüntü ve verilerini ele geçirmek, bunları yayımlamak yada başkalarına iletmek, gemiler için üretilmiş AIS transponderini amacı dışında kullanmak yasaktır” hükmü uyarınca böyle bir sistem tesis etmeniz yasal değildir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06