Ne Nedir

Fizik

Sesin hangi özellikleri vardır?

Sesin üç fiziksel özelliği vardır. Yükseklik, şiddet ve tını. Sesin yüksekliği, frekansı ile gösterilir. Frekansı yüksek seslere ince (tiz), frekansı...

Fizik

Doppler etkisi nedir?

Tını ve frekans birbiriyle ilgilidir. Bir sesin tınısı frekansı ile belirlenir. Frekans arttıkça, tını da artar. Tınıda bir değişme Doppler...

İlahiyat

Kuran’la, meali aynı mıdır?

Bir metni başka bir dile, aynen çevirmek mümkün değildir. Hele Kur’an gibi ilâhi ve anlam hazineleri yüklü bir kitabı başka...

Denizcilik

Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arzının sağlanarak, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından, esas...