Ne Nedir

İstatistik

Kitle (Yığın, Anakütle, Population) nedir?

Araştırma kapsamına giren, aynı özellikleri taşıyan birimlerin ya da bireylerin oluşturduğu topluluğa KİTLE denir. Kitlenin büyüklüğü araştırmanın özelliğine göre değişir....

İstatistik

Ölçü (Ölçek) nedir?

Ölçek (Scale): Sayısal değerleri elde etmek için kullanılan araç ya da gereçlere “Ölçek” ya da “Ölçü” denir. Ölçek türleri; Sınıflamaya...

İstatistik

Ölçme nedir?

Ölçme (Measurement): Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri elde etme işlemine “ölçme” denir. Ölçme başlı başına bir çalışma alanıdır. Birçok...

İstatistik

Araştırma (Research) nedir?

İlgilenilen konuya ilişkin sorunların saptanması, çözüm yollarının planlanması, uygulamaya konulması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Araştırmanın konusu ve amacı...

İstatistik

İstatistik (Statistics) nedir?

Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, çözümlenmesi ve...

İstatistik

İstatistik (Statistics) neden önemlidir?

Yaşantımızın her anında bir karar verme durumu söz konusudur. Bu kararları verirken sahip olduğumuz bilgileri düşünce sürecinden geçirerek sonuca varmaya...

Isı Transferi

Kaynama ve kaynama noktası nedir?

Bir sıvı ısıtılmaya başlandığında sıcaklığı yükselir ve buharlaşma hızı artar. Isıtmaya devam edilirse moleküllerin hızı o kadar artar ki sıvıdan...