Başlangıç » page 40

Risk toleransının sınıflandırılması

20 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

riskten kaçınanlar ·         risk severlerdir ·         Nötr olma durumu daha fazla miktarda bir getiriyi elde etmeyi önlemekte ve kabul edilebilir risk oranında talepte bulunmaktadır. ·         Kaynak: sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/...

Risk toleransı

20 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Proje yöneticisi kararının arkasında durmalı ve risk ile ilgili yardımcı araçlar kullanmalıdır. ·         Kaynak: sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

Risk ve riziko arasındaki ilişki nedir?

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Risk, rizikonun artışıyla artar, fakat savunma (korunma) mekanizmasının geliştirilmesiyle azalır. ·         rizikoları tanımlar ve savunma sistemleri geliştirir. Eğer savunma yeterliyse, risk de katlanılabilir bir seviyeye indirgenmiş olur....

Riziko nedir?z

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Belli rizikoların, önceden alınan bilgilerle üstesinden gelinebilir. ·         Risk, rizikonun artışıyla artar, fakat savunma (korunma) mekanizmasının geliştirilmesiyle azalır. ·         rizikoları tanımlar ve savunma sistemleri geliştirir....

Risk nedir ?

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         hedeflenen bir proje amacının gerçekleştirilememesinin olasılığına ve sonucuna ilişkin bir ölçüt. ·         Risk her zaman kolay hesaplanamayabilir, çünkü durumun meydana gelme olasılığı ve sonuçları doğrudan ölçülebilir parametrelerle değe...

Girişim sermayesi

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Girişim Sermayesi, başta ABD olmak üzere pek çok dinamik ekonomide yenilikçi KOBİ’lerin finansmanında en etkin araçlardan biridir. ·         Girişim Sermayesi bağımsız profesyonel takımlar tarafından yürütülmelidir. Kamu rekabete müdahil ol...

Küresel lider KOBİ’lerin 9 özelliği nedir?

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Kesin tanımlanmış niş bir küresel pazar ·         Süreç ve üründe sürekli inovasyon ·         İçerden kaynaklanan, yavaş ancak tutarlı büyüme ·         Verimlilik, kapasite kullanımda etkinlik ·         Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Ede...

İş modeli inovasyonu

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

“Başarılı olan genç firmaların %60’ı bu süreçte iş modellerini geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır”. “ABD ile AB arasındaki inovasyon performans farkının temel bileşeni organizasyonel inovasyondur”. AB Komisyonu Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Tek...

Yavaş takipçi firmalar

19 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

rekabet edebilmek için ağırlıklı olarak süreç inovasyonuna yoğunlaşmak durumundadır. Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “ ...

Hızlı takipçi firmalar

18 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...