Başlangıç » page 832

İşletmelerde koordinasyon nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Koordinasyon, çalışanların gücünü birleştirmek ve zaman bakımından ayarlamak demektir. Koordinasyon sayesinde ortak amaca varmak için etkinlikler birbirini izleyecek biçimde sıralanır ve bütünleşir. Örneğin daha önceki lokanta örneğimizde önce işe mu...

İşletmelerde organizasyon nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir. Organizasyonda şu aşamalar bulunur: · Önce yapılacak işler belirlenir ve gruplanır. Sonra bu işleri yapacak kişiler göreve atanır. Daha sonra da, bu kişi...

Planlama yapmanın yararları nelerdir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yöneticilerin dikkatini amaca çeker. Çalışmaları belli bir amaca yönetir. Zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önler. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlen...

İşletmelerde teşkilat şeması nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Teşkilat şeması, bir işletme görülen başlıca önemli fonksiyonları, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekte görevli bulunanları gösteren bir şema olarak tanımlanabilir. Teşkilat şemaları ana bölümleri ile resmi yetki hatlarını göster...

İşletmeler kaç bölüme ayrılır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Fonksiyonlarına, Ürettikleri mal veya hizmete, Müşteri gruplarına, Bölgelere, Sürece Zaman faktörüne göre bölümlendirilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından ...

İşletmelerin teşkilât yapısı nasıl olur?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için kişilerin, iş bölümü anlayışı içinde koordine edildiği yapıya teşkilat denir. İşletmelerde teşkilatlanma ise işletmenin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan araç ve imkanları bir düzende toplamaktır. İşlet...

Kaç çeşit teşkilât şeması vardır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Teşkilat şema türleri ana hatlarıyla üç çeşittir: Yapısal teşkilat şeması Fonksiyonel teşkilat şeması Kadroları gösteren teşkilat şeması Genel olarak teşkilat şeması denildiği zaman aklımıza gelen yapısal teşkilat şemalarıdır. Bu tür şemalar teşkilat...