Başlangıç » Nedir » Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Uygulanmasına Yönelik İdari Düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri veya Tebliğler nelerdir?

Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Uygulanmasına Yönelik İdari Düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri veya Tebliğler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Uygulanmasına Yönelik İdari Düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri veya Tebliğler nelerdir? Denizcilik
AB'nin piyasa gözetimi ve denetimi sistemine paralel bir sistemin ülkemizde kurulması için hukuki altyapıyı oluşturan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile bu Kanuna istinaden hazırlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlükte bulunmaktadır.
Bunlara ilave, uygulama yönetmelikleri olarak Denizcilik Müsteşarlığı tarafından;
16/02/2005 tarih ve 25729 sayılı Resmi Gazete’de “Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
16/06/2005 tarih ve 25847 sayılı Resmi Gazete’de “Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)”
29/06/2005 tarih ve 25860 sayılı Resmi Gazete’de “Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06