Başlangıç » Nedir » Sayılarla Türk Tarihi

Sayılarla Türk Tarihi

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Sayılarla Türk Tarihi Siyaset
16 imparatorluk
41 Devlet
33 Beylik
4 Atabeylik
17 Hanlık
11 Cumhuriyet
kurmuştur. Bu devletlerin tamamı, aşırı merkeziyetçiliğe dayanan bir yönetim felsefesini yansıtmaktadır. Kurulan bu devletlerin tamamında asker-sivil bürokrasinin ittifak içinde olduğu görülmektedir (Aykaç, 2003, 55).
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16